Bemutatkozás

A Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Közösség célja, hogy Mezőtúr város térsége hozzájáruljon a megye és a Kormány által megfogalmazott térséget érintő célok megvalósításához a CLLD eszközeivel. Utalva az elmúlt években létrejött Mezőtúrt érintő fejlesztési források beáramlására, a konzorcium célja, hogy a sikeres CLLD programmal a 2014-2020-as programozási időszakban részese legyen a térségi fejlődésnek, kiegészítve az egyéb Operatív programok bevonásával megvalósuló helyi fejlesztéseket.
A CLLD célja, hogy a helyi közösségek fejlesztésére a gazdasági előrelépést segítő kulturális-közösségi válaszok szülessenek. E cél Mezőtúron a hagyományokra és az abból eredő lehetőségekre építve a közösségfejlesztő munkát a kulturális és kreatív ipar eszközeivel támogatva valósulhat meg: összefűzve közösséget, kultúrát, gazdaságot egyaránt.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia kidolgozása szoros és intenzív helyi szintű partnerségben zajlott, amelyben részt vettek az aktív civil szervezetek; a helyi élet szempontjából fontos cégek és vállalkozók; a kultúrához és a közösségfejlesztéshez kapcsolódó intézmények; valamint az önkormányzat képviselői. Az ő szerepük azért volt fontos a tervezési folyamat során, mert:

 • tisztában vannak a helyi közösségben megjelenő problémákkal és lehetőségekkel, szükségletekkel és igényekkel;
 • hitelesen és megbízhatóan tudják képviselni a közösség érdekeit, elképzeléseit és elvárásait;
 • rendelkeznek olyan aktív kapcsolati hálóval, amely elősegíti a helyi közösség, lakosság mozgósítását mind az előkészítés, mind a megvalósítás folyamatába.


A helyi tervezési folyamatban nagy hangsúlyt kapott a nyitottság és a szektorok közötti szoros együttműködés, ahogyan azt a Helyi Akciócsoport (HACS) összetétele is alátámasztja. A tervezői munkát a 2016. június 01-én létrehozott Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Közösség irányította, amelynek tagjai megfelelően reprezentálják a helyi társadalom sokféleségét nemcsak az ágazatok (köz-, üzleti- és civil szféra), de a lakosság körében képviselt fő társadalmi csoportok, mind a témák szempontjából.


A Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Közösség 2016. június 01-én alakult meg 12 taggal, melyek az alábbi szervezetek:

 • Mezőtúr Város Önkormányzata
 • Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
 • Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület
 • Körös- Völgyi Természetvédelmi Egyesület
 • TÚRI Olvasókör Egyesület
 • Városi Polgárőr Egyesület
 • Jászkun Segítő Kéz Egyesület
 • BBB- GLAS Kft.
 • TÚRGÉP- 2000 Kft.
 • TAKÖV-TRANSZ HUNGÁRIA Kft.
Működési forma: konzorcium.