Register

Kiemelt rendezvényeink

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalletöltések száma:

 

 


 

Mezőtúr-Szarvas komp menetrend

A Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház jogutódjaként 2009. június 24-én (a 141/2009. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat) Mezőtúr Város Képviselő-testülete létrehozta a Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t. Tényleges működését az új szervezet 2009. szeptember 01-től kezdte meg. A megalakulás előzményeként az Önkormányzat 2009. augusztus 31-i hatállyal megszüntette a Közösségi Házat, és a Városi Sportcentrumot, majd a két intézményt és azok tevékenységét kovácsolta össze a Nonprofit Kft.-be. Ezek mellett a Kft-hez tartozik a Badár-ház, a Városi Galéria, és a Városi Színházterem is.

 

A megalakulás oka az, hogy az Önkormányzat úgy döntött, hogy a tevékenység hatékonysága, a pénzügyi források felkutatása, a költségvetési források takarékosabb felhasználása, és az önkormányzati vagyon gazdaságosabb hasznosítása érdekében a költségvetési szervtípus helyett a nonprofit kft. társasági formát kívánja alkalmazni.A Kft. a közművelődés tekintetében céljának tekinti, hogy meghatározó erős pozíciót foglaljon el a kistérség és a város kulturális életében, ezáltal hozzájáruljon a város pozitív megítéléséhez. A régi hagyományok éltetése mellett segítsük új hagyományok megjelenését, amelyekkel erősítjük a lakosság lokálpatriotizmusát. Fejlesszük tovább a kulturális turizmust a városban megrendezésre kerülő rendezvényeken keresztül, támaszkodva az elmúlt évekhez hasonlóan a helyi vállalkozók és szponzorok támogatására az önkormányzati és pályázati források bevonása mellett.

 

A sport területén fő célunk a lakosság egészségmegőrzése, és erőnléti állapotának javítása. A sport megszerettetése, és egy életen át tartó művelésének támogatása. A Sportcentrum lehetőségeihez mérten teret biztosít a diák-és szabadidősport művelőinek. Hosszú távon segítjük a versenysporthoz kapcsolódó utánpótlás nevelést, a tehetséggondozást és támogatjuk az aktív sportolókat a versenyeken való részvétel biztosításával.
A fenti tevékenységek végzéséhez biztosítjuk az intézményi hátteret a kiszolgáló épületekben, megőrizve és javítva azok fizikai állapotát.

 

Az intézmények integrációjával létrehozott Kft. az előd Sportcentrum és Közösségi Ház funkcióiból adódóan részt veszünk, helyet biztosítunk és szervezzük a város és esetenként a kistérség kulturális - közösségi - és sport életét. Programokat, rendezvényeket szervezünk, helyet adunk és lehetőséget biztosítunk a sport és a kultúra területén a polgári közösségek tevékenységeihez. Fontos a közösségi igények kulturált keretek közötti kielégítéséhez a Kft. épületeinek állag - és állapot megőrzése. Ez a szükséges források feltárása és bevonása mellett hosszú folyamat, de azon vagyunk kollégáimmal és a város vezetésével, hogy a működőképességet hosszú távon megőrizzük, és a lehetőségekhez mérten fejlesszük a szolgáltatásokat mind technikai mind humánerőforrás oldalról egyaránt. Természetesen a sport- és közművelődési funkciókból adódó szakfeladatokat hosszú- és rövid távon egyaránt tovább folytatjuk.

 

Tovább ápoljuk a kapcsolatot az önkormányzati- civil- és vállalkozói szektor szereplőivel. Igyekszünk a Kft. működését az önkormányzati és állami források mellett kiegészíteni pályázati pénzekből és a szolgáltatások mind szélesebb körű piacosításából. Azon is dolgoznunk kell, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetbe megőrizve a Kft. munkahelyeit, talpon tudjunk maradni.Feladatellátásunkon keresztül letéteményesei, generálói és aktív résztvevői kívánunk lenni egy olyan folyamatnak, amely célja az, hogy együttesen, közös erővel élhetőbbé tegyük Mezőtúr városát.

 
Copyright Kelemen Márton © 2010-2024.